Cor-pedagogik

Pris:
425 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P2134930
Antal:
Finns i lager
Cor-pedagogiken utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan och verkar för att hjälpa varje individ att utvecklas socialt, fysiskt, kreativt och kunskapsmässigt. Detta för att främja deras välbefinnande och lärande. En viktig arbetsmetod inom Cor- pedagogiken är att samköra ämnen eller införa fysiska, sociala eller kreativa moment i inlärningen för att skapa mer dynamiskt lärande samt nyttja synergieffekten som kommer därav. Drivkraften bakom framtagandet av Cor-pedagogiken har varit att tillämpa etablerad forskning i ett helhetsgrepp med målet att göra lärandet än mer lustfyllt och personlighetsutvecklande.

Boken är uppbyggd kring tre avsnitt. Första avsnittet Cor- pedagogik handlar om bakgrunden till Cor-pedagogikens uppkomst och Cor-pedagogikens uppbyggnad. Efter denna tillbaka- och överblick följer avsnittet Implementering av Cor- pedagogiken om hur Cor-pedagogiken implementerades på Broskolan. Här ges mer konkreta förslag på hur Cor-pedagogiken kan användas i undervisningen. Det sista avsnittet Forskning tar upp relevant forskning som ligger till grund för Cor-pedagogiken.