Pedagogik för ökad inlärning i skolan

COR-pedagogik

COR-pedagogiken sätter fokus på rörelse & fysisk aktivitet, kreativitet, relationer och kunskap. Målet är genom att i högre grad samordna ämnen så ska det leda till högre kunskapstillväxt. När det kommer till rörelse och fysisk aktivitet vet vi idag att om man är fysisk aktiv så bildas synapser i hjärnan som bäddar för bättre inlärning. Vad som däremot inte är lika känt är att kreativitet exempelvis musicerande också bidrar till synapsbildning. Ett annat exempel är färdighetsämnen som träslöjd och syslöjd som dessutom är ämnen som elever ofta tycker om.
 
När det kommer till relationers betydelse för lärandet visar forskning att god anknytning till föräldrar och lärare ger bättre förutsättningar för lärande. Det är även viktigt att lära sig hantera konflikter, lära känna sig själv och sin omvärld samt lära sig jobba med olika personer & personligheter. Den investering man gör i fysisk aktivitet, kreativitet och relationen kommer hjälpa att ge ökad kunskap i de teoretiska ämnena som exempelvis historia och samhällsvetenskap.

Vad är nytt med COR-pedagogik?

Egentligen är det inget nytt under solen men det experimenteras mycket i svenska skolan idag och det är inte alltid/ofta det bygger på forskning och beprövad vetenskap. Vad COR-pedagogik däremot ger är en vetenskapligt grundad helhet för att bidra till förbättrad hälsa och ökad inlärning, för hälsa och lärande hänger ihop.

COR-boken

Boken om COR-pedagogik kommer ge lärare och pedagoger inspiration till att kombinera ämnen men också att det handlar om en helhetssyn för ökad hälsa och inlärning. Allt detta är förankrat i läroplanen och vad COR-pedagogik gör är att ge verktyg för att optimera hälsan och lärandet för dem som applicerar pedagogiken.
 
Förutom detta så lyfter COR-pedagogiken synen på att värje elev är unik och har en kapacitet att lära. Att elevens lärande och utveckling står i centrum. Detta gäller alla, boken är skriven främst för grundskolan men den går att applicera i alla åldrar. Boken finns att få tag på Kunskap till Hälsa,
  www.kunskaptillhalsa.se.

Cor-pedagogik

Pris:
425 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P2134930
Antal:
Finns i lager
Cor-pedagogiken utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan och verkar för att hjälpa varje individ att utvecklas socialt, fysiskt, kreativt och kunskapsmässigt. Detta för att främja deras välbefinnande och lärande. En viktig arbetsmetod inom Cor- pedagogiken är att samköra ämnen eller införa fysiska, sociala eller kreativa moment i inlärningen för att skapa mer dynamiskt lärande samt nyttja synergieffekten som kommer därav. Drivkraften bakom framtagandet av Cor-pedagogiken har varit att tillämpa etablerad forskning i ett helhetsgrepp med målet att göra lärandet än mer lustfyllt och personlighetsutvecklande.

Boken är uppbyggd kring tre avsnitt. Första avsnittet Cor- pedagogik handlar om bakgrunden till Cor-pedagogikens uppkomst och Cor-pedagogikens uppbyggnad. Efter denna tillbaka- och överblick följer avsnittet Implementering av Cor- pedagogiken om hur Cor-pedagogiken implementerades på Broskolan. Här ges mer konkreta förslag på hur Cor-pedagogiken kan användas i undervisningen. Det sista avsnittet Forskning tar upp relevant forskning som ligger till grund för Cor-pedagogiken.