Föreläsningar för en mer hälsosam och produktiv arbetsdag

Varför föreläsningar från Kunskap till Hälsa?

Vi på Kunskap till Hälsa jobbar med kurser och föreläsningar för en mer hälsosam och produktiv arbetsdag. Både på webb och IRL och de ger ökad förståelse för de fysiologiska och psykologiska aspekterna av stress, prestation och återhämtning. För att hjälpa individer och organisationer fatta övervägda och sunda beslut för arbetsliv och vardag. 
 
Våra föreläsningar passar utmärkt för kompetensutvecklande syfte och även för rehabilitering till den som blivit utmattad samt förebyggande för den som är i riskzonen. 

  •  Många som har varit på våra föreläsningar och kurser får aha-upplevelser och vissa har även blivit arga att de inte fått den kunskapen tidigare. 
  •  Vi använder inte några "modemetoder" i våra kurser. Det är gedigna vetenskapliga studier samt klar logik som ligger till grund för undervisningen. 
  •  Vi ger ett helhetsperspektiv på människan vilket ger individer och organisationer bättre möjlighet att fatta övervägda och sunda beslut i deras arbetsliv och vardag. 

 
 Enligt Arbetsmiljöverket kan stressad personal ha ett produktivitetsbortfall på upp till hela 38%. Vilket i sin tur kan leda till frustrerad personal och hundratusentals kronor som går till spillo. Vår ambition är att ge individer och organisationer Kunskap till en bättre Hälsa och med det ökad produktivitet och lönsamhet.

5 % mer produktivitet och ni har enkelt tjänat igen vår föreläsning.
 

Våra föreläsningar

Vare sig det handlar om kroppen, psykologi, planering eller hanterande av stress, prestation och återhämtning har vi fantastiska givande föreläsningar för er organisation. Vi kan även ha workshops och hålla i studiedagar.

Stress, prestation & återhämtning
Hur fungerar sambandet mellan stress och prestation och hur återhämtar kroppen sig bäst så att man få livskvalitet och kraft i sitt arbete. I denna föreläsning berättar vi om vad som sker i kroppen under stress och press såväl som vila och hur genom att vara medveten om hur kroppen fungerar hur man kan hantera och optimera sin hälsa.

Hälsa Hela livet
Vad påverkar en människa från det hon är liten till hon blir gammal. Hur kan vi leva för att bli gamla?

Kan jag bli avstressad utan metoder?
Måste vi hålla på med massa olika metoder som mindfulness och Yoga för att varva ner eller räcker det bara att gå ut i skogen, ha trevligt på stranden eller mysa hemma med familjen? Myter och sanningar om metoder.

Kreativitet på Beställning
Hur tränas man att bli kreativ på beställning. Hur kan begränsningar hjälpa kreativiteten och hur gör man om man fastnar. En inspirerande och uppbyggande föreläsning med insikter för att optimera kreativt arbete. Möjlighet till workshops i samband med föreläsning.

Akut och förebyggande vård av arbetsmiljön
Vad kan vi fokusera på för att långsiktigt vårda och växa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö? Hur hanterar vi akuta behov så de blir färre och vi undviker att ständigt släcka bränder. Hur uppfyller vi Sam systematisk arbetmiljö. Utifrån fysiologiska och psykologiska aspekter delar vi enkla, hanterbara råd som kan hjälpa ert arbetsmiljö att hålla sig hälsomsam och produktiv.

Vision och Målsättning
Hur kan man optimera sin organisation och arbetsliv med vision och målsättning och hur skapar man mål som är mer motiverande att agera på och nå resultat. En inspirerande och uppbyggande föreläsning för att optimera visionerande och målsättande arbete. Möjlighet till workshops i samband med föreläsning.

Självkänslans hörnstenar
Vad är självkänslans hörnstenar och hur påverkas vi av negativa livsregler och tankefällor?  Vad är det som gör dig till just dig? Tanke, känsla och handling, allt hänger ihop. 

Stress till nytta eller skada
När är stress "nyttig" och när tar vi skada av stress? Hur kan stress rädda liv men samtidigt om den bli långvarig, bryta ner oss? Olika aspekter kring återhämtning lyfts också fram.

Du kan jobba oerhört mycket- BARA du har koll på återhämtningen.
Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? Varför är återhämtningen så viktig? Få insikter om vad som formar dig. Om negativa och positiva tankar och livsregler.

COR-pedagogik
det experimenteras mycket i svenska skolan idag men det är inte alltid det bygger på forskning och beprövad vetenskap. Vad COR-pedagogik däremot ger är en vetenskapligt grundad helhet för att bidra till förbättrad hälsa och ökad inlärning, för hälsa och lärande hänger ihop.

Från vaggan till graven
Tas  med på en resa i hormonernas värld i olika skeden i livet hos både mannen och kvinnan

Nära relationers betydelse för hälsa
Hur påverkar relationer vår hälsa på gott och ont och kan vi bestämma oss för att älska och förlåta?

Ohälsa relaterat till skuld och skam
Vad är skuld och skam? Hur påverkas vår kropp av negativa tankar och känslor? Kan vi bryta våra onda cirklar? Går det att träna självkänslan? Kan oförlåtelse leda till ohälsa?

Myter och sanningar inom fysiologin
Är det sant att vi har svårare att lära oss när vi blir gamla och finns det någon fysiologisk skillnad mellan män och kvinnor?

Hälsa, träning, kost och motion, vad sker på insidan av kroppen och varför är det viktigt att veta? Vad är de största orsakerna till utmattning och vad är tecknen att någon är i riskzonen. Hur förebygger man utmattning? Hur kompetensutvecklar vi vårt systematiska arbetsmiljöarbete?
Vi hjälper gärna er organisation svara på dessa frågor.

Vår ambition är att ge individer och organisationer Kunskap till en bättre Hälsa.